Historik

BergetTaberg är beläget ca 15 km söder om Jönköping. och syns vida omkring. Det är en malmkropp som bildades för 1,2 miljarder år sedan. Den från början trögflytande massan trängde sig uppåt men stelnade innan den nådde jordytan. Omgivande bergarter har sedan eroderats bort och Tabergstoppen reser sig nu ca 100 m över det för övrigt ganska plana landskapet.. 

Berget har imponerat i alla tider. Här har man hittat mer än 400 arter blomväxter och ormbunkar. Här möts mellaneuropeiska växter och fjällväxter. Den sydliga brunbräken möter här den nordliga grönbräken, två mycket ovanliga ormbunkar på samma plats. 

Taberg har också Sveriges rikaste bestånd av mossor. Här finns sex utrotningshotade mossarter bl a den långhalsade nickmossan. Den speciella basiska berggrunden gör att många sällsynta växter finns här. Redan på 1400-talet började man bryta järnmalm här. Tabergs- järnet blev snart känt för sin höga kvalitet. "C'est fer de Takaberg!" Det är järn från Taberg!) utropade pistolsmederna i Paris när de var extra nöjda med ett arbete. 

Berget består av titanomagnetitolivinit. Denna speciella bergart finns bara här och i Rhode Island i USA. De största och sista brytningarna i Taberg skedde under andra världskriget då Tyskland var i stort behov av järn. 

År 1831 upptäckte geologen N G Sefström grundämnet vanadin i malm från Taberg. Vanadin är en legeringsmetall som gör stål hårdare. Planer på att utvinna vanadin dök upp på 1970-talet men sattes aldrig i verket. 


Text: Jönköpings Naturskyddsförening


Bat
- Foto: Henry

Nickmossa
- Långhalsad nickmåssa 
- Foto: Irene Bisang